Istraživanje o zdravlju marketing funkcije u Srbiji

Realizovali smo istraživanje za koje smo smatrali da je vemoa važno za trenutno sagledavanje stanja marketnig funkcije na tržištu Srbije. Rezultati su alarmantni i potrebne su značajnije mere kako bi se marketing doveo na mesto koje mu strateški i funkcionlano pripada.

Više o istraživanju na linku: Smart target – rezultati istraživanja položaja marketing odeljenja

Share Button
Posted in Postovi.