Hvala rabatima što postoje

Share Button

Šta bi bilo sa biznisom kada ne bilo rabata? Ne brinite. Pocena je da će ih biti i nakon udara meteora na planetu Zemlju. Takođe, ohrabruje da ih nešto manje od količine vazduha.

Šta marketing nije $#&”##

Share Button

Oglašavanje nije isto što marketing. Oglašavanje čini samo deo alata koji marketing pruža. U redu, zar ne?

Idem na trening…

Share Button

Malo na temu priprema za trening. Traje jedan ili dva dana. Potrebno je znatno više vremena za pripremu. Podeliću neka razmišljanja:
1) odštampati agendu i detaljno analizirati sadržaj
2) navesti teme ili struktuirati pitanja
3) identifikovati koje oblasti su značajne za vašu obuku i firmu
4) obnoviti definicije poslovnih pojmova, obavezno!
5) vaši primeri i pitanja u vezi nedoumica
6) nakon treniga proći kroz sve odgovore i videti da li je potrebno poslati mejl sa dodatnim zahtevima ili komentarima.
To bi bilo to! Sve najbolje na treningu.

Off & on line marketing

Share Button

Ubrzan ravoj marketinga suočava ga sa značajnom raspodelom znanja i veština maketara kada je u pitanju rad u digitalu i van digitala. Zadatak dir. mrk. je da ih integriše cele godine.  

Tehnike planiranja

Iznenađuje da se tehnika planiranja svela na popunjavanje tabela iz prošlogodišnjeg plana. Cifre se uvećaju za 10% i čeka se realizacija. Kada se radi na isti način mogu očekivati isti rezultati.

Marketing budžet ili rabati za bržu prodaju?

Share Button

Da li ste ikada uporedili budžete na ovim aktivnostima? Uporedite ih samo na jednoj aktivnosti i siguno ćete biti iznenađeni. Prodaja lakše troši budžetet od marketinga.

Šta treba preduzeti po ovom pitanju?

Istraživanje o zdravlju marketing funkcije u Srbiji

Share Button

Realizovali smo istraživanje za koje smo smatrali da je vemoa važno za trenutno sagledavanje stanja marketnig funkcije na tržištu Srbije. Rezultati su alarmantni i potrebne su značajnije mere kako bi se marketing doveo na mesto koje mu strateški i funkcionlano pripada.

Više o istraživanju na linku: Smart target – rezultati istraživanja položaja marketing odeljenja

Uspeh za pisanje marketing plana?

Share Button

Kog obima vam je potreban budžet da biste kreairali odličan marketing plan?

Agilni marketing

Share Button

Agilni marketing obuhvata analizu i nastupom najširi aspekt problema koji rešava marketing. Na osnovu ovakvog pristupa moguće je  kreirati neobična i jednostavo efektna rešanja sa velikim povratom na uloženo.

Uloga cene u marketing analizi

Share Button

Moja omiljena tema je formiranje cena. Jedna od omiljenih činjenica tako da danas delim sa vama zaključak jednog od poglavlja broja 13. “Cena je jedini faktor marketing miksa koji donosi prihod”.

Preostala tri ili 4 (People) predstavljaju investicije.