Cesim

Cesim platforma vam omogućava korišćenje napredne tehnike izrade i razumevanje procesa poslovnog planiranja svih menadžera u kompanji.

Prednosti globalnog poslovnog alata

  • Usavršavaje pojedinaca i timova na principima teorija i prakse
  • Takmičenje sa svog radnog mesta bez obzira na lokaciju i vreme dana (i noći)
  • Pristup platformi tokom 24h i nakon obuke
  • Takmičenje istovremeno na različitim geo lokacijama. Moguće je:)
  • Deomonstracija znajna, veština i stečenih iskustava
  • Učenje: rad, vežba i analiza studija slučaja i nakon završetka radnog vremena
  • Izuzetna platforma za jednodnevne i višednevne obuke

Cesim brošura SRP

Cesim brochure ENG

Ernst&Young letter of recommendation

Unilever letter of recommendation