Recenzija knjige „Šta je starije? marketing ili prodaja”, Dr Saša Veljković, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Najjači utisak, kada sam pregledao materijal za knjigu, još u „sirovoj” formi, ostavila je svakako njegova praktičnost. Mnogobrojni primeri, veliki broj kompanija iz Srbije i okruženja kao predmet analize, različite poslovne situacije…samo su neke od stvari koje su mi privukle pažnju. Poslovna iskustva duga skoro dve decenije nije jednostavno skupiti i sklopiti...
Branko je to, nakon strpljivog i predanog rada na sređivanju materijala, uspeo. Utisak koje ostaje pošto pročitate knjigu je da je u stvari pisana od strane osobe koja se ne bavi marketingom i prodajom, već živi marketing i prodaju. Samim tim, kada se knjiga piše sa takvom strašću, a bazirana je na bogatim ličnim poslovnim iskustvima, postoje značajni preduslovi za njen uspeh kod čitalaca. Ovo tim pre što je jako mali broj knjiga napisan od strane domaćih autora iz ove oblasti, a i ti naslovi su uglavnom akademski.

Preuzmite jedno poglavlje knjige "Kanibal uhvaćen na delu" (PDF, 111KB)

Logično, u svetu, pre svega u SAD-u, ove literature ima u velikom obimu, a globalizacija i moderni mediji učinili su da ti naslovi mnogo lakše budu dostupni i čitaocima u Srbiji. Međutim, prednost ove knjige u odnosu na veći broj prevoda (na srpskom i/ili hrvatskom), pored kvaliteta iznetih zaključaka i ideja, jeste u lokalizaciji primera. Prodaja i marketing imaju univerzalna pravila i aktivnosti, ali u isto vreme, lokalni aspekt, sa svim specifičnostima, koje proističu zbog razlika u nacionalnoj (i poslovnoj) kulturi, zakonodavstvu, ponašanju potrošača, poslovnim običajima itd., daje novu dimenziju i kvalitet, jer knjiga u fokusu ima Srbiju i njeno neposredno okruženje.
Kada takvu knjigu piše osoba, koja je i sama učestvovala u najvećem broju projekata i aktivnosti analiziranih u knjizi, onda sigurno ona dobija na originalnosti, kvalitetu i prilagodljivosti potrebama domaćih čitalaca i stručne javnosti. Dvadesetak kompanija iz Srbije i okruženja, poligon su na kome autor pokazuje šta se, kako i na koji način, mora u preduzeću uraditi, kako bi marketing i prodaja podržavali jedno drugo, te kako bi se ostvarili optimalni rezultati, imajući u vidu kako trenutnu, tako i buduću prodaju, ali i razvoj dobrih dugoročnih odnosa sa klijentima.
Praktičnost, jednostavnost, prilagodljivost, širina, iskustvo, aktuelnost… su samo neki od razloga zbog kojih ovu knjigu vredi uzeti u razmatranje. Prvo izdanje knjige će verovatno imati i neke nedostatke, pojedine oblasti možda neće biti do kraja obrađene, o nečemu ćete želeti da saznate više od onoga što je u knjizi.... ali je sigurno da će autor, sa velikim žarom, krenuti u osluškivanje reakcija čitalaca, prikupljanje novog materijala, pisanje aktuelizovanih poslovnih primera i sređivanje i doradu teksta, tako da ne sumnjam da ćemo vrlo brzo dobiti i drugo, još bolje, izdanje knjige.
Čitajući knjigu, tj. finalne verzije materijala za knjigu, naišao sam na više mesta na primere, zaključke i sugestije koje su me naterale na razmišljanje. Ako vam knjiga pomogne da pronađete i primeniti makar jednu veliku ideju, opravdala je svoju svrhu, a ubeđen sam da ćete ih naći mnogo više.
Dr Saša Veljković, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Generalni sekretar Srpskog udruženja za marketing; Profesor, konsultant i učesnik velikog broja projekata iz oblasti marketinga; Autor knjige Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima (najbolja knjiga iz oblasti marketinga u 2011. godini, prema odluci žirija „Marketinški događaj godine”); Autor ili koautor više desetina knjiga, monografija, stručnih i naučnih radova iz oblasti marketinga i prodaje.