Razlog postojanja na planeti Zemlji:

Da postenemo partner koji će pomoći dalji razvoj marketing funkcije u kompanijama razvijaući pojedinačno zaposlene, unapređujući procese i šireći nova znanja iz aktuelnog marketinga.

U okviru agencije za marketing konsalting Smart target, Branko Budanović sa preko 18 godina rada u multinacionalnim kompanijama na poziciji direktora marketinga.

Smart target - llista klijenata

Smart target se angažuje i po projektnom zadatku kao što je pomoć u kreiranju marketing plana ili brand plana, postavka parametara uspeha na celom projektu, supervizija realizacije poslovnog plana, član upravnog odbora za marketing i prodaju, pojedinačno pomaže članovima marketing tima da brzo primene nova znanja, realizacija inovacija itd.

Naš rad se meri na osnovu 4 principa:

  • Kreativnosti

  • Praktičnosti

  • Primeljivosti

  • Merljivosti rezultata

Vaš partner razvoja - Smart target, Poslovna rešanja za vaše poslovne uspehe.  

Kontakt adresa: office@smarttarget.rs

[hupso]