Razlog postojanja na planeti Zemlji:

Da postanemo partner koji će pomoći dalji razvoj marketing funkcije u kompanijama razvijaući pojedinačno zaposlene, unapređujući procese i šireći nova znanja iz aktuelnog marketinga. U okviru agencije za marketing konsalting Smart target, Branko Budanović sa preko 18 godina rada u multinacionalnim kompanijama na poziciji direktora marketinga.

 

Naš rad se meri na osnovu 4 principa:

  1.  Kreativnost

  2.  Merljivosti rezultata

  3.  Primeljivosti

  4.  Praktičnost


 

Smart target se angažuje i po projektnom zadatku kao što je pomoć u:

  1. Kreiranju marketing plana ili brand plana,
  2. Postavka parametara uspeha na celom projektu,
  3. Supervizija realizacije poslovnog plana,
  4. Član upravnog odbora za marketing i prodaju,
  5. Pojedinačno pomaže članovima marketing tima,
  6. Realizacija inovacija itd.

 

 

Smart target - Poslovna rešanja za vaše poslovne uspehe!

Kontakt forma