Šta možemo da naučimo od Murinja?

07mourinho2

Kako je Murinjo jednom rekao, analiza je moja najveća vrlina. Na osnovu dobre analize donosio sam i najbolje odluke i pobeđivao.

Tako je i u poslu. Svaki dan je jedna utakmica od 7h. do 22h. Pripreme i analiza su prirodne. Uvek postoji više rešenja za svaku situaciju. Promene ne moraju da budu uvek bolne, već trebaju da budu afirmativne za firmu, zaposlene kao i za njihove kupce.

Jedan od najvećih poslovnih izazova jeste isti način na rada na duži period. isti način rada nam donosi iste rezultate. Onda on donosi iste rezultate. Za sada nema potrebe da se nešto značajnije menja. Moja iskustva su da u takvom "uspavanom sistemu rukovođenja i rada" menadžeri se opuštaju i obavljaju svoje radne obaveze na "domaćinski nači". Kompanija nije kuća, pa se i način rada i pristupa mora menjati.

Neke od posledica ovakvog odnosa prema kompaniji:

  1. Rade programe na kojim imaju najbolju zaradu

  2. Sami sebi zadaju zadatke i termine kada će ih realizovati

  3. Pad efikasnosti svakog zaposlenog

  4. Erozija poslovnog morala

  5. Samovoljno "skraćenje radnog dana"

  6. Nema novih klijenata

  7. Odsustvo analitičnosti zaposlenih

  8. Nebriga za kompanijske rezultate

  9. Odsustvo samokritičnosti

  10. Ne traži pomoć od kompanije...

Murinjo smatra da svaki igrač mora da bude stalno pod lupom, tako i da on sebe može da oceni. 

"Kada nema ocenjivanja onda bi svako zadržao visoko mišljenje o sebi".

Jedna od tih starih navika je da se tokom leta znatno manje radi.Zašto? Na propustite leto u odmorima već spremni dočekajte drugi deo godine.

Vaš Branko.
office@smarttarget.rs