Video postovi

Komentar na definisanje marketing budžeta i prateće teme sa kojim se susreću marketing kolege.

Postoje oni koji smišljaju ideje i oni koji ih realizuju. Retko su to jedna te ista osoba. Na putu od ideje do realizacije nailazi se na brojne probleme. Zato su mladi i najveći entuzijasti koji ne znaju šta ih sve čeka.

Na ceonovniku se nalazi vaša ponuda. Osim cene ‚prva asocijacija je vezana za potencijal brend ponude. Menadžeri podcenjuju potencijal brendova u realnom vremenu kada je cena osnovni faktoru ponude. Razvojem brendova se upravlja razvojem poslovanja.

Komentar kako marketing funkcija može da pomogne generalnim direktorima. Kako da dodatno unaprede poslovanje i razumeju ovu ključnu razvojnu funkciju. Neke teme koje marketing ne govori direktoru.

Kako sarađuju ili kako bi mogli da uspešno sarađuju dva odeljenja koje treba da upravljau kompanijom. Koji su znaci njihove kolaboracije? Kada je prodaja zadovoljna marketing aktivnostima?

Komentar kako analizirati vašu sjajnu ideju. Prizemljite se sa samo jednom prostom analizom. Više u prilogu.

Kako sarađuju ili kako bi mogli da uspešno sarađuju dva odeljenja koje treba da upravljaju kompanijom. Koji su znaci njihove kolaboracije? Kada je prodaja zadovoljna marketing aktivnostima?

Komentar na aktuelni tv zabavni program subotom uveče: "Zvezde" tv Prve i tv Pinka. Sa velikim očekivanjima međusobno se takmiče u posmatranom terminu. Pimenili su identičan format emisije kako bi privuku što više gledalaca. Istraživanja pokazuju da je njihov udeo pola - pol, to znači da cela Srbija prebacije sa kanala na kanal tri sata!

Čini se da ima dosta prostora za unapređenje programa u narednom periodu.

Kako će izgledati rejtinzi do kraja godine ili maju naredne godine?