Početak svake analize

Početak svake analize

Najvažnije je da razumemo tržište i da alatima možemo da predvidimo kretanja na tržištu. Analizom se utvrđuje na kom delu tržišta i kome želimo da se obratimo. Najčešći je slučaj da se usaglasi aktivnost koja na pairu deluje spektakularno ali se u realnosti ona svede na kratu aktivnost a njoj se diskutuje ako o ne uspelom projaktu. Nepohodno je održavanje balansa internog i eksternog potencijala kompanije. Preporuka je da počenete sa manjom aktivnosti koje ima potencijel da ubrzo postane ključna.