Uloga cene u marketing analizi

Moja omiljena tema je formiranje cena. Jedna od omiljenih činjenica tako da danas delim sa vama zaključak jednog od poglavlja broja 13. “Cena je jedini faktor marketing miksa koji donosi prihod”.

Preostala tri ili 4 (People) predstavljaju investicije.

Početak svake analize

Početak svake analize

Najvažnije je da razumemo tržište i da alatima možemo da predvidimo kretanja na tržištu. Analizom se utvrđuje na kom delu tržišta i kome želimo da se obratimo. Najčešći je slučaj da se usaglasi aktivnost koja na pairu deluje spektakularno ali se u realnosti ona svede na kratu aktivnost a njoj se diskutuje ako o ne uspelom projaktu. Nepohodno je održavanje balansa internog i eksternog potencijala kompanije. Preporuka je da počenete sa manjom aktivnosti koje ima potencijel da ubrzo postane ključna.