Idem na trening…

Malo na temu priprema za trening. Traje jedan ili dva dana. Potrebno je znatno više vremena za pripremu. Podeliću neka razmišljanja:
1) odštampati agendu i detaljno analizirati sadržaj
2) navesti teme ili struktuirati pitanja
3) identifikovati koje oblasti su značajne za vašu obuku i firmu
4) obnoviti definicije poslovnih pojmova, obavezno!
5) vaši primeri i pitanja u vezi nedoumica
6) nakon treniga proći kroz sve odgovore i videti da li je potrebno poslati mejl sa dodatnim zahtevima ili komentarima.
To bi bilo to! Sve najbolje na treningu.

Share Button

Off & on line marketing

Ubrzan ravoj marketinga suočava ga sa značajnom raspodelom znanja i veština maketara kada je u pitanju rad u digitalu i van digitala. Zadatak dir. mrk. je da ih integriše cele godine.  

Share Button

Tehnike planiranja

Iznenađuje da se tehnika planiranja svela na popunjavanje tabela iz prošlogodišnjeg plana. Cifre se uvećaju za 10% i čeka se realizacija. Kada se radi na isti način mogu očekivati isti rezultati.

Marketing budžet ili rabati za bržu prodaju?

Da li ste ikada uporedili budžete na ovim aktivnostima? Uporedite ih samo na jednoj aktivnosti i siguno ćete biti iznenađeni. Prodaja lakše troši budžetet od marketinga.

Šta treba preduzeti po ovom pitanju?

Share Button

Istraživanje o zdravlju marketing funkcije u Srbiji

Realizovali smo istraživanje za koje smo smatrali da je vemoa važno za trenutno sagledavanje stanja marketnig funkcije na tržištu Srbije. Rezultati su alarmantni i potrebne su značajnije mere kako bi se marketing doveo na mesto koje mu strateški i funkcionlano pripada.

Više o istraživanju na linku: Smart target – rezultati istraživanja položaja marketing odeljenja

Share Button

Uspeh za pisanje marketing plana?

Kog obima vam je potreban budžet da biste kreairali odličan marketing plan?

Share Button

Agilni marketing

Agilni marketing obuhvata analizu i nastupom najširi aspekt problema koji rešava marketing. Na osnovu ovakvog pristupa moguće je  kreirati neobična i jednostavo efektna rešanja sa velikim povratom na uloženo.

Share Button

Uloga cene u marketing analizi

Moja omiljena tema je formiranje cena. Jedna od omiljenih činjenica tako da danas delim sa vama zaključak jednog od poglavlja broja 13. “Cena je jedini faktor marketing miksa koji donosi prihod”.

Preostala tri ili 4 (People) predstavljaju investicije.

Share Button

Početak svake analize

Početak svake analize

Najvažnije je da razumemo tržište i da alatima možemo da predvidimo kretanja na tržištu. Analizom se utvrđuje na kom delu tržišta i kome želimo da se obratimo. Najčešći je slučaj da se usaglasi aktivnost koja na pairu deluje spektakularno ali se u realnosti ona svede na kratu aktivnost a njoj se diskutuje ako o ne uspelom projaktu. Nepohodno je održavanje balansa internog i eksternog potencijala kompanije. Preporuka je da počenete sa manjom aktivnosti koje ima potencijel da ubrzo postane ključna.

Share Button